+ 49 9142/802-0 info@franken-schotter.de

Sparkasse Eschborn

Dietfurter Kalkstein gala®

Bodø City Hall, Natursteinfassade Jura Kalkstein

Ort: Eschborn, Deutschland

Material: Dietfurter Kalkstein gala®

Farbe: Beige

Bearbeitung: Geriffelt & scharriert

Verleger: Firma Winterhelt

Bodø City Hall, Natursteinfassade Jura Kalkstein
Bodø City Hall, Natursteinfassade Jura Kalkstein
Bodø City Hall, Natursteinfassade Jura Kalkstein